Enzimoterapia

Tratament cu enzime

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
cutie phlogenzym
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2361/2010/01-02


1. Denumirea comercială a medicamentului

Phlogenzym comprimate gastro-rezistente

2. Compoziţia calitativă şi cantitativă

Fiecare comprimat gastrorezistent conţine rutozid trihidrat 100 mg, bromelină 90 mg (echivalent cu 450 U-FIP) şi tripsină 48 mg (echivalent cu 1440 U-FIP).
Excipient: lactoză monohidrat 155,18 mg
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. Forma farmaceutică

Comprimat filmat gastrorezistent
Comprimate filmate biconvexe, de culoare galben-verzuie cu miros caracteristic

4. Date clinice

4.1 Indicaţii terapeutice

Phlogenzym este indicat ca tratament adjuvant în:
-edeme şi inflamaţii posttraumatice (în traumatologie, medicină sportivă, după intervenţii chirurgicale sau extracţii dentare, etc);
-boli reumatice: reumatism abarticular, boală artrozică activă;
-boli inflamatorii vasculare cum ar fi tromboflebita.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza recomandată este de câte 2 comprimate Phlogenzym de 3 ori pe zi, administrate pe cale orală. La nevoie, doza poate fi crescută până la 12 comprimate pe zi, administrate fracţionat în 3 - 4 prize.
Comprimatele trebuie administrate între mese, fără a fi mestecate şi cu mult lichid.
Tratamentul trebuie continuat până la dispariţia simptomelor.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la rutozid, bromelină, tripsină sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Utilizarea Phlogenzym obligă la prudenţă în caz de deficit congenital de coagulare (de exemplu hemofilie) sau dobândit, insuficienţă hepatică sau renală severă. Înaintea intervenţiilor chirurgicale planificate, trebuie luat în considerare efectul antiagregant plachetar.
Deoarece conţine lactoză, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Atenţionare pentru diabetici: conţinutul în carbohidraţi pentru un comprimat corespunde la 0,015 unităţi de pâine.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Administrarea concomitentă a Phlogenzym cu un antibiotic poate creşte concentraţia plasmatică a antibioticului.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date suficiente privind utilizarea Phlogenzym în timpul sarcinii. Prescrierea Phlogenzym în timpul sarcinii şi alăptării trebuie făcută cu prudenţă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Phlogenzym nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări ale sistemului imunitar
Foarte rare: reacţii alergice (de exemplu erupţii cutanate tranzitorii sau crize de astm bronşic), care dispar la oprirea tratamentului;
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Foarte rare: senzaţie de foame;
Tulburări ale sistemului nervos
Foarte rare: cefalee;
Tulburări gastro-intestinale
Mai puţin frecvente: meteorism, flatulenţă, modificări ale consistenţei, culorii şi mirosului scaunelor (fără semnificaţie clinică);
Rare: greaţă, diaree;
Foarte rare: vărsături;
Tulburări ale aparatului genital şi sânului
Cu frecvenţă necunoscută: menoragii, metroragii;
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Foarte rare: transpiraţii.

4.9 Supradozaj

La om, până în prezent, chiar şi în cazul administrării unor doze mari timp îndelungat, nu s-au semnalat efecte toxice; dozele mari pot determina diaree uşoară, care dispare după întreruperea administrării tratamentului, fără a necesita alte măsuri terapeutice.

5. Proprietăţi farmacologice

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente pentru afecţiuni ale sistemului musculoscheletic; enzime, cod ATC: M09AB52

Pholgenzym este un medicament destinat uzului intern care asociază enzime proteolitice (tripsină, bromelină) şi rutozid.
Cercetări experimentale şi clinice referitoare la diferite enzime proteolitice au evidenţiat următoarele efecte sistemice: antiinflamator, antiedematos, antiagregant plachetar, anticoagulant şi imunomodulator.
Rutozidul, un derivat flavonoidic din grupa vitaminelor P, măreşte rezistenţa capilară, efect apărut îndeosebi în caz de fragilitate capilară.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Conţinutul comprimatelor gastrorezistente Phlogenzym este eliberat în intestinul subţire. Proteinele enzimatice sunt parţial absorbite prin intervenţia unor mecanisme celulare.
Concentraţiile plasmatice de tripsină şi bromelină sunt dependente de doză. Starea de echilibru se realizează după 4 zile de tratament. În sânge, proteinele enzimatice se leagă de proteinele transportoare (de exemplu α1 – antitripsina, α2 – macroglobulina). Proteinele enzimatice ajunse în organism sunt epurate prin captare de către fagocitele mononucleare şi alte celule înrudite.
Hidrolazele neabsorbite şi particulele de rutin, care nu au fost digerate, se excretă prin materiile fecale.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu s-a determinat doza letală acută medie pentru administrarea pe cale orală la diferite specii de animale.

Studiu de toxicitate efectuat la şobolan şi câine timp de 120 zile
S-a administrat Phlogenzym pe cale orală, zilnic, timp de 120 zile în doze de 40, 200 şi 800 mg/kg la şobolan şi câine.
Prin examene hematologice, biochimice, urinare şi oftalmologice nu s-a dovedit potenţial toxic.

Studii de toxicitate efectuat timp de 52 săptămâni la 48 câini
S-au efectuat studii de toxicitate cronică timp de 52 săptămâni la 48 câini; Phlogenzym s-a administrat la 14 masculi şi 14 femele, iar placebo s-a administrat la 10 masculi şi 10 femele. S-au administrat 1, 7 şi 10 comprimate Phlogenzym pe zi sau 1 şi 30 comprimate placebo pe zi. Nici un animal nu a murit în timpul studiului. Nu s-a observat nici o schimbare în comportamentul sau în starea generală de sănătate, legate de administrarea medicamentului. Nu a fost influenţat consumul de alimente, iar greutatea corporală a câinilor nu a fost afectată. Determinarea parametrilor coagulării nu a evidenţiat reacţii adverse hematologice. De asemenea, examenele biochimice şi determinarea încărcării lipidice a ficatului nu a indicat nici un efect al Phlogenzym asupra parametrilor metabolici. Analizele de urină, inclusiv sedimentul urinar, nu au evidenţiat modificări patologice.

Examinări oftalmologice, electrocardiografice, precum şi neurologice, la animalele tratate nu au relevat nici o modificare patologică. Nu s-a evidenţiat nici un efect al Phlogenzym asupra greutăţii corporale. Examenul anatomopatologic macroscopic, histopatologic şi ultrastructural nu a demonstrat nici un semn de hepatotoxicitate sau nefrotoxicitate. Nu s-au evidenţiat modificări ale mucoasei gastro-intestinale legate de Phlogenzym. Unele modificări observate fie numai la lotul de control, fie atât la lotul de control, cât şi la cel tratat cu Phlogenzym nu au fost considerate în legătură cu medicamentul.
Studii cromozomiale in vivo
Phlogenzym s-a administrat pe cale orală la animalele testate în doză unică de 40 mg/kg, 200 mg/kg şi 800 mg/kg.
Nu s-au semnalat creşteri semnificative statistic în ceea ce priveşte frecvenţa aberaţiilor structurale cromozomiale la nivelul celulelor măduvei osoase comparativ cu lotul martor.
Studii privind efectele asupra reproducerii
Nu s-au observat modificări ale evoluţiei sarcinii; nu s-au evidenţiat creşteri ale resorbţiei fetale şi fetomortalităţii şi nici malformaţii congenitale. Nu s-au produs modificări în topografia şi dezvoltarea organelor interne şi a centrilor de osificare. Rezultatele nu au arătat modificări în funcţie de sex şi greutate corporală.

Studiul mutaţiei microzomale la mamifere/ Salmonella
S-au efectuat 2 studii cu tulpini de Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1538, TA 97, TA 98 şi TA 100 în histidină auxotrofică, cu sau fără activare metabolică, folosind doze de 1, 10, 100, 250 şi 500 μg/placă. În condiţiile de mai sus nu s-a observat niciun efect mutagen al Phlogenzym asupra bacteriilor.

Toxicitatea sistemică a rutozidului este considerată neglijabilă. Doze de 0,2 - 0,5 g rutozid/kg administrate la şoarece şi şobolan nu au evidenţiat nici un semn de toxicitate acută sau cronică. Rutozidul nu a dovedit potenţial teratogen şi carcinogen.

6. Proprietăţi farmaceutice

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu
Lactoză monohidrat
Amidon de porumb
Stearat de magneziu
Acid stearic
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Talc

Film
Macrogol 6000
Copolimer acid metacrilic-metacrilat de metil 1:1
Talc
Trietilcitrat
Vanilină

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 5 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 20 comprimate gastrorezistente
Cutie cu un flacon din PEÎD a 800 comprimate gastrorezistente

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale

7. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Mucos Pharma GmbH & Co.
Malvenweg 2, D-82583 Geretsried, Germania

8. Numărul(ele) autorizaţiei de punere pe piaţă

2361/2010/01-02

9. Data primei autorizări sau a reînnoirii autorizaţiei

Reînnoirea autorizaţiei – Decembrie 2009

10. Data revizuirii textului

Decembrie 2009